wtorek, 2 grudnia 2014

dialogi pierwszego panelu - foto Zuza SękowskaDialog Otwierający
- rozumienie na jakich płaszczyznach się poruszamy

Wykład Joanny Jeśman                                     
"O związkach sztuki z medycyną"


 Wykład Mateusza Hohola
"Kultura w kognitywistyce i kognitywistyka w kulturze"


"Przyszłość jest dzisiaj, tylko nie równo    rozłożona. Interfejsy mózg-komputer i technologie asystujące"
Wykład prof. Piotra DurkiDialog  - Przez wirtualny świat do lepszego rozumienia rzeczywistości i nas samych

Wykład Macieja Skorko
"Wpływ gier komputerowych na sprawność umysłową"Wkład Anny Maria Wieczorek, Aleksandry Kołodziej, Zuzanny Wodyk 
"Neurogra – narzędzie do ćwiczenia zdolności intelektualnych"


 dr. Zofia Maria Cielątkowska zadająca pytania

przerwa obiadowa ,,,, ))))
Brak komentarzy: