poniedziałek, 8 grudnia 2014

Zapraszam na Międzynarodową Konferencję i Warsztaty "Think (in) visual communication" / "Myślenie w komunikacji wizualnej

"Think (in) visual communication" / "Myślenie w komunikacji wizualnej" to międzynarodowa konferencja (12-13 grudnia), która koncentruje się na intelektualnym procesie towarzyszącym tworzeniu i przetwarzaniu języka wizualnego, teoretycznych i eksperymentalnych metodach rozwiązywania problemów komunikacyjnych poprzez projektowanie graficzne oraz metodach kształcenia i treningu myślenia w procesach twórczych i projektowych. Wydarzenie poprzedzą trzydniowe warsztaty (9-11 grudnia). 
Główny temat został podzielony na cztery sekcje odpowiadające następującym tematom:
  1. projektowanie skierowane na użytkownika – udział i wpływ użytkownika na przebieg procesu projektowego
  2. możliwości naszych mózgów
  3. wizualizacja procesów myślowych
  4. pułapki w myśleniu projektowym
 http://tivc.pjwstk.edu.pl/#program/workshops/day1/3


WARSZTAT

Karolina Wiktor & Marcin Wichrowski

KONCEPCJE I PROTOTYPOWANIE APLIKACJI WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY Z ZABURZERZANIAMI
AFATYCZNYMI

Termin: 09.12.2014 ‐ 11.12.2014
Czas trwania: 7 hours (10:00 – 13:00 + 1 godzina przerwy + 14:00 – 17:00)
 
Potrzebne materiały:
􀁸 do tworzenia szkiców oraz prototypowania papierowego – papier, długopisy, ołówki i flamastry, narzędzia wspomagające makietowanie (nożyczki, klej itp.),
􀁸 do prototypowania cyfrowego – komputer klasy PC/Mac z aplikacjami Adobe
Photoshop/Illustrator, dostęp do Internetu przez Wi‐Fi, opcjonalnie urządzenia mobilne (smartfon/tablet)
 
Miejsce: sala z krzesłami i stołami, projektor

Proponowany warsztat zapozna uczestników z problemami, które dotyczą osób z afazją i pozwoli zaprojektować koncepcje/prototypy aplikacji, które mogą polepszyć i wspierać ich umiejętności komunikacyjne, proces rehabilitacji i ogólną jakość życia. Warsztat podzielony jest na kilka części włączając w to zdefiniowanie specyficznych problemów osób z zaburzeniami afatycznymi, omówienie zalet metodologii projektowania zorientowanego na użytkownika (User‐Centered Design), tworzenie konceptów i szkiców nowych rozwiązań, zastosowanie person, scenariuszy użycia, storyboardów, budowanie architektury informacji oraz pracę z analogowymi i cyfrowymi prototypami proponowanych rozwiązań. Dzięki współpracy osoby afatycznej oraz informatyka zajmującego się projektowaniem interakcji ww. warsztat daje unikalną możliwość dyskusji, omówienie oraz oceny stworzonych przez uczestników projektów.


)) okazuje się, że mądra współpraca i umiejętność dialogu rozwija każdą ze stron ))

Brak komentarzy: