sobota, 17 lipca 2010

kraj się kurczyzorientowałam się dziś rano ----  perspektywa ulic,
rytmy budynków są inne, krótsze, w oglądzie nieforemne,,,, jakby zmienił się czas, wypowiadanych myśli,,,,

Definicja Czasu A'Fazyjnego - 
czas jest odwrotnie proporcjonalny do przestrzeni - obojętność masy czasu i przestrzeni jest nierówna wobec siebie i warunków psychofizycznych a'fazjanina ;  

zakręty afazji są ciągle alogiczne, jak wyjątki każdej reguły,,,, strome i wąskie,,,,

Brak komentarzy: